מה אנחנו מציעים

בנוסף לעבודות בתחומי ההידרולוגיה, הניקוז והדרכים, אנו מספקים שירותי ייעוץ וליווי מקצועי של פרויקטים וכן בקרה ופיקוח על תוכניות של מתכננים ומבצעים אחרים (מהארץ ומחו"ל) במגוון תחומי העיסוק של המשרד.
הפתרונות שמוצעים על ידנו: הידרולוגיה, הידרו-גיאולוגיה, הידרומטריה, ניקוז, נגר עילי, הסדרה, שיקום, החדרה, השהיה, השבה, הולכה, חילחול, תיעול, גישור, שאיבה, אגירה, אינסטלציה ועוד. זאת, על מנת לסייע לך לקבל תכנון מיטבי, פשוט וחסכוני ככל שניתן.

ייעוץ, ליווי ובקרה


אנו מספקים גם שירותי ייעוץ וליווי מקצועי של פרויקטים וכן בקרה ופיקוח על תוכניות של מתכננים ומבצעים אחרים

תוכניות אב


תוכניות בתחומי ניקוז, נגר עילי, הסדרה, שיקום, החדרה, השהיה, השבה, הולכה, חילחול, תיעול, גישור, שאיבה, ואגירה נעשות במשרדנו בקנה מידה אזורי-מרחבי ובקנה מידה עירוני-ישובי

סקרים


אנו מספקים שירותים של ביצוע סקר ביוב לפרויקט תכנוני, לימוד ותיאור מצב קיים