תוכנית הגנה על מצוק חופי אשקלון

תוכנית הגנה על מצוק חופי אשקלון

מצוק החוף לאורך חופי ישראל מתבלה ונסוג מזרחה.הפרויקט כלל ניתוח גורמי הבליה ותכנון מערך הגנה למצוק.
מזמין: חברת AVIV AMCG עבור: החברה להגנת מצוקי חופי הים התיכון.
תקופת תכנון: 2016-2017

תמונות מהפרוייקט