הידרולוגיה: חשיבות התחום והשפעתו על הבנייה העירונית

ככל שהמרחב העירוני ממשיך להתרחב בכדי להכיל אוכלוסייה עולמית הולכת וגדלה, נותר צורך אמיתי לכמת ולאמת את ההשפעות של המרחב העירוני על תהליכים טבעיים. התרחבות האזורים העירוניים הביאה לשינויים ניכרים בתהליכים טבעיים, איכות סביבה וצריכת משאבים טבעיים.

 

אז מה זה בעצם הידרולוגיה? ומה תפקידם של אנשי ההנדסה בתחום ההידרולוגיה?

הנדסת הידרולוגיה מקיפה את התרחשותם, תפוצתם, התנועה והתכונות של מי כדור הארץ ויחסיהם עם הסביבה (בין אם הטבעית או הבנויה).

הידרולוגים מיישמים ידע מדעי ועקרונות מתמטיים כדי לפתור בעיות הקשורות למים בחברה: בעיות של כמות, איכות וזמינות. החל במציאת אספקת מים לערים או חוות השקיה, בהשגת שליטה על שיטפונות הנהר או שחיקת אדמה. בנוסף, הידרולוגים עוסקים גם בניקוז מים בשטחים עירוניים כגון שאיבת מים, התמודדות עם שיטפונות והתמודדות עם מי תהום – המשימה הקשה ביותר בתחום זה.

משטחים אטומים מחמירים בכל הנוגע לתהליכי נגר, ואילו נגר מאזורים אטומים נותר לא ברור בגלל דינמיקת הסתננות אשר משתנה כל הזמן. ככל שהזמן עובר, נוצר הקשר בין המחזור ההידרולוגי הטבעי למחזור המים המהונדסים, תוך מימוש התרומות מתשתיות דולפות לשיעור הטעינה והנגר. נופים עירוניים מייצרים מזהמים המשפיעים על איכות המים, והם מהווים אתגר אמיתי על הקהילה ההידרולוגית.

ערים צפופות הן מרכזים של יצירתיות והתקדמות כלכלית, אך יחד עם זאת האוויר המזוהם, ההצפות העירוניות  והשפעות אקלימיות נוספות גורמות למערכות עירוניות להיות צפופות יותר ויותר, מורכבות ותלותיות זו בזו, וכתוצאה מכך משאירות ערים פגיעות.

תשתיות עמידות אשר מסוגלות להתמודד עם נזקי מזג אוויר קיצוני זקוקות ליכולות הנכונות ולכן חשיבות התכנון והבנייה של אותן תשתיות חשובה כאין כמותה.

 

כיצד הבנייה ההנדסית משפיעה על התשתיות הקיימות?

 

לאזורים עירוניים מאפיינים מטאורולוגיים והידרולוגיים רבים ומיוחדים. סגנון הבנייה של הערים הכולל שטחים  ירוקים מועטים, בניינים גבוהים ומשטחי בטון עלולים "להחריף" תגובות של גשם עז, רוח, חום וכדומה.

לצורך העניין, משטחים קשיחים יכולים לעצב את זרימת המים ולהחריף את סיכוני השיטפון. קווי בניינים יכולים ליצור מנהרות של רוחות מקומיות עזות ובלי לשים לב אנו עלולים להיקלע למצב שבו התשתיות אינן ערוכות להתמודד עם סיטואציה קיצונית ואנו נתונים למצב שעלול לסכן חיים (חורף 2020 תל אביב).

 

חברת "הידרומודול" מתמחה בתכנון וביצוע עבודות בתחומי ההידרולוגיה, הניקוז והדרכים. החברה מתמחה בפתרונות הנדסיים אפקטיביים משלבי הניתוח והתכנון ועד לשלב הביצוע והיישום.