גישור והסטת נגר ומי שיטפונות נחל צאלים מעל תעלות ההזנה של מפעלי ים המלח

גישור והסטת נגר ומי שיטפונות נחל צאלים מעל תעלות ההזנה של מפעלי ים המלח

תמונות מהפרוייקט