כרמית – תכנון ניקוז

כרמית – תכנון ניקוז

תכנון ניקוז הכולל: תכנון כללי של מעבירי מים לכביש הגישה ולכבישים הראשיים, תכנון הסדרת הנחלים רמון וסנסנה והצגת אלטרנטיבות שונות לתכנון מוביל מים ראשי.
מזמין: גדיש ניהול והנדסה
תקופת תכנון: 2013-2015

תמונות מהפרוייקט