תוכנית אב שורק לכיש

תוכנית אב שורק לכיש

עריכת תוכנית אב מקיפה לכל נחלי שורק ולכיש, תוך ניתוח מודלים הנדסיים וסטטיסטיים ומתן המלצות תכנוניות.
מזמין: רשות ניקוז שורק לכיש

תמונות מהפרוייקט