יום עיון בנושא ניקוז עירוני ושימור נגר עילי

השבוע (15 באוקטובר 2018) נערך יום עיון בנושא ניקוז עירוני ושימור נגר עילי, מטעם איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות. הכנס הוקדש לזכרו של מהנדס ראובן לבאון ז"ל, שהגה את הרעיון לכנס. ביום העיון ניתנו 8 הרצאות מקצועיות בתחומים שונים של הניקוז והשתתפו בו כ-100 מהנדסים, אדריכלים וחברות העוסקות בתחום בנייה ותשתיות.

ביום העיון הציג המהנדס ד"ר אלעזר במברגר את עמדתו לפיה יש להפוך את הטיפול בנגר העילי צריך למאמץ לאומי למניעת שיטפונות. במברגר טען כי למערכות הטיפול בנגר העילי (בעיקר בהיבטים של החדרה) אסור להסתמך על פעולות בתוך מגרשים ביתיים, ועליהן להיפתר החל ברמה השכונתית (באחריות עירונית) ועד למאגרים גדולים (5 מיליון מ"ק ומעלה) באחריות רשויות המדינה.

עמדה זו זכתה לקשב רב ולתמיכה כמעט גורפת של המשתתפים, בעיקר כנגד המאמצים שעושה מנהל התכנון יחד עם רשות המים להגביר את מאמצי ההחדרה למי התהום גם בתוך מגרשי מגורים פרטיים.

לרשותכם המצגת שהוצגה בכנס: בסליידשייר; ב-PDF